Lecţie de omenie predată de elevi şi cadre didactice