Despre Noi

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA RAREȘ”

O lume nouă, un nou stil de educație


Istoricul Școlii

Până în 1960-1961 funcţiona, pe str. Griviţa,  nr. 15, o şcoală cu clasele I-IV, ca o continuare a şcolii evreieşti din cartier. Elevii absolvenţi ai clasei a IV-a urmau apoi, clasele gimnaziale la Şcolile 3 sau 4 din Botoşani.

Începând cu anul şcolar 1961-1962, se înfiinţează clasa a V-a, cu două clase paralele, la care predau învăţătorii şcolii şi profesori detaşaţi de la alte unităţi din oraş.

În anul şcolar 1962-1963, încep să funcţioneze, pe lângă clasele primare, câte două clase a V-a şi două a VI-a, se fac primele încadrări pe catedre cu  profesori tineri şi astfel ia fiinţă Şcoala Nr. 8, Botoşani.…..

Urmare a activităţii unui Comitet de iniţiativă, pe baza unui Memoriu Justificativ, prin Dispoziţia Nr. 52, din 05.01.2004, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, Şcoala părăseşte şablonul numeric şi adoptă denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 8 „Elena Rareş”- Botoşani. La această dată denumirea școlii este Școala Gimnazială „Elena Rareș”.

La 15 septembrie 1966, o mare parte din cei 550 elevi ai şcolii se mută într-un local nou. Se dă în folosinţă Corpul A, din Parcul Tineretului (actualmente Tudor Vladimirescu, Nr. 8).

Ca urmare a creşterii accentuate a numărului de elevi, din 1988-1989 se foloseşte ca spaţiu de şcolarizare şi localul amenajat în corpul de clădire al   Creşei din Parcul Tineretului, iar la 15 septembrie 1993, intră în exploatare Corpul B, (anexa) , cu 12 săli de clasă.

În anul şcolar 1974-1975, şcoala avea 874 de elevi la clasele I-VIII şi timp de un deceniu populaţia şcolară se menţine aproximativ constantă, depăşind totuşi 800 de elevi.

Ne apropiem de 1000 de elevi, mai exact 991, în anul şcolar 1987-1988, pentru ca doar peste cinci ani, o dată cu extinderea şi consolidarea Cartierului Griviţa să ajungă la 1902 elevi, iar peste încă un an, în 1992-1993, să şcolarizăm 2092 elevi. Maximum-ul este atins în anul şcolar 1996-1997, atunci când cu cele 96 de clase I-VIII, în care învăţau 2544 elevi, deţineam primul loc, cu cea mai populată şcoală din judeţ şi una din cele mai mari din țară.

În prezent, școala funcţionează cu 37 de clase, 20 clase de învățământ primar și 17 de învățământ gimnazial, însumând aproximativ 1000 de elevi.

La conducerea şcolii s-au aflat, de-a lungul timpului, învăţători şi profesori precum: Avel Rotundu- învăţător, 1959-1960; Aglaia Purice-    Învăţător, 1960-1961; Mihai Marţolea – învăţător,1961-1962; Mihai Anisie- profesor de matematică, 1962-1964; Nicolae Pavlică- profesor limba rusă, 1964-1980; Mihai Bunduc- profesor de muzică, 1980-1988; Ioan Prăjinaru- profesor de geografie, 1988-1989; Anton Apostoaie- profesor de matematică, 1989-1990; Ioan Dănilă- profesor de biologie, 1990-1993; Alexandru Funduianu- profesor de matematică, 1993-1996; Ioan Ciobănaşu- profesor de matematică, 1997-1998, 2010-2014, Daniela Biolan- profesor de fizică, 1998-2003 şi 2004-2005; Ioan Coman – profesor de fizică, 2003-2004; Cojocariu Ionela Simona  2014-2020, Artimizia Merticaru-profesor de chimie, 2003, 2005-2010 şi în prezent.

Funcţia de director adjunct a fost deţinută, în diferite perioade de către profesorii: Gh. Vătavu, Eliza Panţiru, Mihai Bunduc, Alexandru Funduianu, Jeniţa Cotruţă, Gh. Chiţac, Artimizia Merticaru, Octavia Iharov, Margareta Buduruţă, Daniela Biolan, Tiberiu Oberofer, Simona Ionela Cojocariu și în prezent funcția este deținută de Alina Păduraru.

Din rândul cadrelor didactice ale şcolii au deţinut funcţiide inspectori şcolari profesorii: Ioan Prăjinaru, Anton Apostoaie, Artimizia Merticaru, Alina Păduraru inspectori de specialitate, Teodor Clocotici şi Daniela Biolan inspectori generali adjuncţi la IŞJ – Botoşani.

0
Premii obținute 2022,2023
0
Locul I- Național și Județean 2022,2023
0
Locul II, III și Mențiuni 2022,2023
0
Elevi înscriși-2022-2023
Icon Image

PROFESORII NOȘTRII

Echipa noastră