PROIECT ERASMUS +  210 SCH

In perioada 21-26 ianuarie a avut loc in localitatea Himmelpforten, Germania întâlnirea de management a proiectului Erasmus + Break Bullying Barriers la care au participat directorii școlilor și  coordonatorii proiectului din fiecare țară parteneră: România, Italia, Turcia . Am fost găzduiți la școala coordonatoare Porta-Coeli-Schule Himmelpforten- o școală cu peste 500 elevi de clase  V- X care vin din satele din jurul localității.

Activitatea principala a constat in discutarea problemelor de management a proiectului și a modului de desfășurare a activităților viitoare.

In următoarea săptămâna- pană la data de 10 februarie vom demara activitatea de intervievare a elevilor, cadrelor didactice și părinților in privința bullying-ului in unitatea noastră școlară.

La nivelul întregului proiect, până la date de 20 februarie va avea loc un concurs pentru alegerea unui logo. Pentru aceasta din fiecare țară se vor alege cel puțin 3 logo realizate de elevi fie in cadrul activităților de arte plastice fie in cadrul orelor de TIC. Fiecare logo trebuie sa conțină steagul Uniunii Europene și steagurile țârilor participante in proiect și să fie reprezentativ pentru problema proiectului.

Vor avea loc 2 întâlniri online 7 martie ora 16/ ora României și 19 aprilie ora 16 in care elevii și profesorii participanți in proiect se vor prezenta si vor discuta despre problema bullying-ului și despre cum o depăși putem

S-a hotărât data viitoarei întâlniri la care va avea loc in Italia in perioada 25-30 aprilie la care va participa un grup de 5 elevi însoțiți de 2 profesori.

Au fost discutate modalitățile de selecție a elevilor și cadrelor didactice însoțitoare cât si  obligațiile pe care fiecare participant la proiect le are.

Un aspect important al întâlnirii a constat în schimb de experiență in ceea ce privește managementul școlii. In discuțiile cu directorul școlii și cei 2 directori adjuncți și responsabilul de curriculum a fost comparat sistemul de management românesc cu modul de organizare al școlii din Germania. De asemenea vizita ghidată in școala germană a dezvăluit o bază material foarte bine pusă la punct, cu laboratoare pentru fiecare materie, cu ateliere dedicate cursurilor opționale de gastronomie și tehnologii sau arte.

Activitatea de proiect s-a desfășurat într-o atmosferă de calmă, relaxată, cu atenție acordată fiecărui participant, fiecărei idei sau opinii.

Procedura de selectie elevi și cadre didactice – mobilitate Italia -Erasmus +210 Break Bullying Barriers